RESP  > 气候变化
Title:
Let the Harp Sound! Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music
Author: Rødland, Sunniva
Date Issued: 2016-01-26
Publishing Year: 2016
Country: 挪威
Language: 英语
Field: 气候变化
Keyword in English: harp ; steen-andersen ; adderley ; torvund ; hellstenius ; multimedia ; harpe ; norwegian contemporary music ; norsk samtidsmusikk ; musician-composer ; medskapende ; electric harp ; electro-accoustic harp ; composition ; composer ; commissions ; new music ; modern harp ; experimental music ; artistic research ; kunstnerisk utviklingsarbeid ; let the harp sound ; sunniva rødland wettre ; VDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Alternative musicology: 119
Abstract in English: ABSTRACT: Sunniva Rødland's artistic research project Let the Harp Sound - Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music makes its inquiries through artistic activity such as performances or creative processes. In this project, Rødland aims to broaden the position of the harp as an instrument in contemporary music. Through multiple performances of modern repertoire, composer collaborations, and new works specifically commissioned for the project, Rødland seeks to challenge pre-supposed ideas of the harp, thereby encouraging a new look at the instrument. As a result, Let the Harp Sound! reflects upon the musician's role in composer-musician collaborations. The project also involves explorations of the concert format, use of electronics, multimedia concerts, interdisciplinary performances, and improvisation. The artistic result of Let the Harp Sound! consists of over 40 performances by Rødland throughout the project period. These performances include nine world premieres and collaborations with ensembles such as the Norwegian Wind Ensemble, Ensemble Ernst, and Nidaros Girls Choir. The main artistic result was presented at a final concert in Kulturkirken Jakob in 2012, and through two recordings. Video and recordings of performances can be found at www.sunnivawettre.com. The critical reflection contains Rødland's own reflections on the processes, performances and composer collaborations. The appendix consists of Rødland's conversations with the harpists Judy Loman, Godelieve Schrama, Elisabeth Sønstevold and Willy Postma, about their experiences and views on playing contemporary music and working with composers. Rødland's reference lists include 170 compositions and 90 published recordings of modern/contemporary music for harp. - The Norwegian Artistic Research Programme has funded the project. - Further information is available at www.sunnivawettre.com. - . - . - . - . 

NORSK SAMMENDRAG: Let the Harp Sound er Sunniva Rødlands stipendiatprosjekt, med undertittelen Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music. Rødlands mål med dette prosjektet er å utvide harpens posisjon som et virkemiddel i samtidsmusikken. Ved hjelp av et mangfold av framføringer av moderne repertoar, komponistsamarbeid og nye bestillingsverker for prosjektet, søker Rødland å utfordre gjengse forestillinger om harpe og dermed oppmuntre til et nytt blikk på instrumentet. Som et resultat reflekterer prosjektet over musikerens rolle i komponist-musikersamarbeid. Prosjektet omfatter også undersøkelser av konsertformatet, bruk av elektronikk, multimediakonserter, tverrfaglige forestillinger og improvisasjon. Det kunstneriske resultat av Rødlands prosjekt består av over 40 forestillinger holdt gjennom hele prosjektperioden. Inkludert blant disse er blant annet ni verdenspremierer og samarbeid med ensembler som Det Norske Blåseensemble, Ensemble Ernst og Nidaros Jentekor. Hovedresultatene av prosjektet ble presentert på en avslutningskonsert i Kulturkirken Jakob i 2012, og gjennom to innspillinger. Video og opptak av forestillinger foreligger på www.sunnivawettre.com. Prosjektets "Critical Reflection" inneholder Rødlands egne vurderinger vedrørende prosesser, forestillinger og komponistsamarbeid. Vedlegget til denne teksten inneholder Rødlands samtaler med harpistene Judy Loman, Godelieve Schrama, Elisabeth Sønstevold og Willy Postma, om deres syn på å spille samtidsmusikk og samarbeide med komponister. Rødlands referanselister omfatter 170 komposisjoner og 90 publiserte opptak av moderne musikk / samtidsmusikk for harpe. Du kan finne mer informasjon på Sunnivas egne nettsider www.sunnivawettre.com. - Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har finansiert prosjektet.
URL: 查看原文
Is Source Of: Center for International Climate and Environmental Research-Oslo (CICERO)
Access Method: 免费获取
Resource Type: 科技报告
Identifier: http://119.78.100.173/handle/2MONF3CL/15083
Appears in Collections:气候变化

Files in This Item:
File Name/ File Size Content Type Version Access License
Sunniva_Rodland_Critical_reflection_2016.pdf(1306KB)科技报告--开放获取View 联系获取全文

Recommended Citation:
Rødland, Sunniva. Let the Harp Sound! Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music. 2016-01-26.
Service
Recommend this item
Sava as my favorate item
Show this item's statistics
Export Endnote File
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Rødland, Sunniva]'s Articles
百度学术
Similar articles in Baidu Scholar
[Rødland, Sunniva]'s Articles
CSDL cross search
Similar articles in CSDL Cross Search
[Rødland, Sunniva]‘s Articles
Related Copyright Policies
Null
收藏/分享
文件名: Sunniva_Rodland_Critical_reflection_2016.pdf
格式: Adobe PDF
此文件暂不支持浏览
所有评论 (0)
暂无评论
 

Items in IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.